Bostadslån

2020-07-15

Lån till fritidshus på arrendetomt – Går det? Ja!

Det är svårt att få lån till hus på arrendetomt, men det går! Vi reder ut hur du gör.

819E5BC1-30B6-4A53-9E2E-18E05CCC59E7

Författare

Maria Sten

Maria Sten


Normalt sett brukar banker föredra att låna till en ägd fastighet men det går självklart att få lån till hus på en arrendetomt. Det här behöver du veta.

Vad är en arrendetomt (även känt som arrende)?

Arrende innebär hyra av fast egendom. I praktiken är det ingen skillnad mot att hyra en bil eller en cykel förutom att juridiken runt om är något annorlunda vid arrende.

Wikipedia har en definition på begreppet Arrende:

“Arrende är när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till exempelvis jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde, natura eller dagsverke.”

Tillåten ersättning för arrende är endast pengar i Sverige. Natura eller dagsverke (arbete) är inte tillåtet.

Av fyra olika formerna av arrende utgör fritidshus på arrende en upplåtelse av bostadsarrende. Bostadsarrende ger den boende rätt att disponera marken för att bygga och bo i ett hus. Lagen för bostadsarrende kom till 1968 i syfte att främja fritidshusägare och sommarstugor som låg på arrenderad mark.

Reklaminnehåll för COOOP MedMera Bank

Privatlån

En medlemsägd bank
Medlemmar får 1 % ränterabatt
Låg ränta och valfri amorteringstid
utnyttja två betalningsfria månader per år

Vilka rättigheter har du som ägare till ett fritidshus på arrenderad mark?

I praktiken blir du beroende gentemot markägaren när du arrenderar en tomt, men med exklusiv nyttjanderätt. Dock finns det flera starka skydd för dig som arrenderar.

  • Arrendeavtal är vara minst 5 år
  • Uppsägning måste alltid göras för att arrendeavtalet ska upphöra vid utgångstiden
  • Besittningsskydd i form av rätt till förlängning av arrendeavtal

Hur kan jag få lån till fritidshus på arrendetomt?

Om du förstår innebörden av arrende och framförallt skillnaden mellan arrende och ägande blir det lättare att förstå hur du kan låna till den där fina sommarstugan.

Banker kommer inte låna ut till fritidshus på arrendetomt

Vi har gått igenom konceptet för bostadslån i “Kontantinsats vid husköp“. Bostadslån beviljas bara för fast egendom. Ett arrende är en hyra och därför inte möjligt att belåna i ett bostadsinstitut som endast godkänner pantbrev i fastighet. Men det finns alternativ.

Lån som går att få till sommarstuga och fritidshus på arrendetomt

Eftersom ett arrende inte är en fast egendom går det inte att få pantbrev. Det går inte heller att pantsätta själva arrendeavtalet. Däremot kan du själv ta fram hur lång tid arrendeavtalet sträcker sig och låna in-blanco över samma tidsperiod.

Har du arrendeavtal på 5 år så tar du ett privatlån på samma amorteringstid. Effekten är givetvis en relativt hög amortering men å andra sidan tar du en minimal ekonomisk risk.

Ett annat alternativ är att sträcka ut amorteringen ännu längre vilket ger en låg månadskostnad. På så sätt har ni mer pengar över varje månad till renovering m.m.

Direkto kan erbjuda lån upp till 600000 kr med amorteringstid upp till 18 år. Du får dessutom en möjlighet att jämföra låneerbjudanden från flera olika långivare. En ansökan är inte bindande! Du läser mer här.

Reklaminnehåll för COOOP MedMera Bank

Privatlån

En medlemsägd bank
Medlemmar får 1 % ränterabatt
Låg ränta och valfri amorteringstid
utnyttja två betalningsfria månader per år

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.