Företagslån

2020-09-06

Alternativ till företagslån som kräver personlig borgen

Ta reda på alternativ till företagslån med krav på personlig borgen.

Författare

Redaktionen


I en normal situation kan det tyckas rationellt att jämföra räntor innan du tar ett lån. Det är också vad jag gör som företagare. Riktigt så transparent fungerar dock inte marknaden för företagslån. Varför? Dels för att räntorna inte skrivs ut och dels specificeras räntorna inte i långivarnas lånekalkyler. Dessutom verkar de flesta långivarna kräva personlig borgen när det är företag som ska låna.

Så hur är marknaden för företagslån i Sverige uppbyggd?

I en jämförelse av marknaden för privatlån och företagslån finns det en särskilt vital skillnad. Ja, förutom då att lånen oftast tas i helt olika syften. 

Att syftena skiljer sig åt mellan privat- och företagsmarknaden är solklart men den största skillnaden är regelverket som omgärdar de olika marknaderna.

Regelverket för företagslån är inte särskilt hårt

Lagstiftarna i Sverige verkar inte anse att företag är lika utsatta som privatkonsumenter vid lån och därför omges utlåningen (generellt!) inte av lika strikta regler som konsumentkreditföretagen (https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkreditlagen/).

Det finns många lagar och regler som syftar till att skydda privatpersoner. Det är t.ex. skillnad mellan konsumentköplagen och den mer generella köplagen som företagen får anpassa sig till.

När det gäller utlåning mellan företag finns det alltså inte någon specifik lagstiftning som utgör ramverk. Det innebär också att risken vid utlåning mellan företag är högre. Det troliga är därmed också att räntan för ett företagslån egentligen är högre än motsvarande privatlån.

Låneföretag kräver ofta personlig borgen vid utlåning till företag

På grund av den höga risken med att låna ut till framförallt nystartade företag krävs ofta personlig borgen för företagets lån. Och här är det viktigt att se upp.

Vid personlig borgen av ett företagslån spelar det ingen roll om företaget går i konkurs. Långivaren har rätt att kräva dig som ägare eller styrelseledamot på skulden även fast du med all sannolikhet tappade din inkomst när företaget gick i konkurs.

Personlig borgen är inte optimalt för nystartade företag.

Konceptet med personlig borgen som säkerhet vid företagslån är särskilt negativ för nystartade företag och egentligen en dålig säkerhet även för långivaren. Statistiken för nystartade företag visar att ett av fyra företag läggs ner inom tre år.

“Av de företag som startade 2014 var 76 procent fortfarande verksamma tre år senare. Ett av fyra företag lades ned inom tre år.” https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2020-01-27-uppfoljning-av-2014-ars-nystartade-foretag—tre-ar-efter-start.html

Så för en långivare som ska låna ut till ett mindre aktiebolag blir ägarens privatekonomi en viktig bedömning vid utlåning även till det juridiska företaget. 

Bäst alternativ till personlig borgen vid företagslån

Trots svårigheterna och riskerna med utlåning till nystartade företag finns det långivare som ser förbi problematiken med personlig borgen som säkerhet. 

Corpia är en långivare som kan erbjuda flera olika säkerheter vid företagslån. Du kan därmed använda en företagsinteckning, fastighetsinteckning eller t.ex. låta ett annat bolag gå i borgen för ditt lån. Därmed behöver du inte personligen gå i borgen för lånet – om ni nu kommer överens om annan säkerhet. Ansökan gör du enkelt – med grundkravet att du har ett registrerat AB.

Ett annat alternativ till företagslån är att ta ett privatlån som du sedan privat lånar ut till ditt aktiebolag.

Ett företagslån med personlig borgen och ett privatlån är i princip likställda i risk för dig som egenföretagare. Därutöver finns ytterligare fördelar med ett privatlån istället för ett företagslån.

  • Du kan enkelt jämföra räntor och avgifter på ett privatlån genom olika jämförelsetjänster.
  • Du har rätt att ta ut ränta från ditt företag på inlånat kapital (motsvarande marknadsränta! = den ränta du själv betalar)
  • Du har rätt till ränteavdrag på 30% för dina privatlån

Ett privatlån med 6% ränta innebär att du betalar en effektiv ränta efter skatt på 4,2%. Företaget betalar dig 4.2% i räntekostnader som bokförs som räntekostnad och är avdragsgill i bolaget. 

Det finns möjligheter att ta större privatlån som enkelt kan användas till investeringar i ditt företag. En jämförelsetjänst som Zmarta innebär en jämförelse av upp till 30 långivare upp till 600 000 kr. Det är något mindre än vad många företagslån kan vara på, men å andra sidan, kan det vara ett belopp som är fullt tillräckligt för mindre aktiebolag.

Gör din lånejämförelse helt utan kostnad med endast en UC för att jämföra upp till 30 olika långivare.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.