Bästa lånejämförelser

Låneförmedlare för privatlån, uppdaterad för 2020 🏆

Vi tar fram och jämför låneförmedlare och lånejämförelser. Gör det enkelt och välj endast utvalda lånejämförelser när du tänker låna pengar. Vi har tagit fram de bästa lånejämförelserna för livets alla situationer.

✓ Jämför privatlån ✓ Med och utan betalningsanmärkning ✓ Lån utan UC

✓ Jämför privatlån

✓ Med och utan personlig betalningsanmärkning

✓ Lån utan UC

Vi rekommenderar

Ett samlingslån utan säkerhet
Nystart Finans jobbar för att du ska kunna låna. Oavsett tidigare situation, betalningsanmärkning eller skulder. En individuell bedömning görs!

Hjälper dig hitta rätt bland bankernas räntor
Låna upp till 500 000 kr
Räntor från 2.95%
Godkänner betalningsanmärkning

En låneförmedlare som behandlar ditt lån hos flera långivare
Låna upp till 500 000 kr
Räntor från 2.95% - 26.08%
Jämför också bolån!

Erbjudanden från flera långivare - jämför totalt 27 st
Låna upp till 500 000 kr
Ränta från 2.95 % - 29.5 %
Godkänner betalningsanmärkning

Vad är privatlån?

Ett privatlån är ett lån som du får utan krav på någon säkerhet. Ibland kallas även dessa lån för in-blanco, eller blancolån. Uttrycket kommer just av att de kan ges utan att behöver lämna någon säkerhet.

Begreppet "In Blanko" definieras vidare i wiki som

"Utan ett visst belopp eller vissa andra angivna villkor."

Wiktionary

Privatlån till kontantinsats

Kontantinsats är pengar som ska betalas in i samband med att ett nytt lån tas ut. Nuvarande låneregler hos bankerna stipulerar att 20% ska läggas in vid lån av bil och 15% vid köp av en bostadsrätt eller fastighet.

Syftet med att erlägga en kontantinsats är att minska belåningsgraden både för individen men också i förhållande till underliggande säkerhet. Vid billånet är krediten knuten till bilen och vid ett bostadsköp är säkerheten själva bostaden (i form av pantbrev eller en inteckning i bostadsrätt).

Varför vill bankerna ha en kontantinsats?

Precis som vi förklarade utgör en kontantinsats endast en förutsättning vid vissa typer av lån. Det troliga är att bankerna, genom en lägre belåningsgrad på säkerheten, kan erbjuda lägre ränta än ett motsvarande privat/blankolån.

Frågan är om räntan faktiskt är lägre ändå...

Swedbank erbjuder ett särskilt billån med krav på såväl kontantinsats som säkerhet i bilen. Räntan på det här lånet anges till 3.95% + aviavgifter vilket gör Swedbanks billån sämre i förhållande till vad våra lånejämförelser kan erbjuda.

Med Direkto kan du komma ner så lågt som 2.95% ränta utan krav på såväl kontantinsats som att behöva sätta bilen i pant. Så det lånet kan du köpa precis vad du vill med.

Hur mycket får jag låna i privatlån?

Hur mycket du får låna beror helt på din återbetalningsförmåga. Din återbetalningsförmåga avgör hur mycket du har kvar att leva på varje månad. Beräkningen för det här kan skilja sig mellan de olika bankerna. I beräkningen ingår ett antal kalkyler, bland annat en kalkylränta och en del för att beräkna dina levnadskostnader. Både kalkylräntan kan skilja sig mellan bankerna såväl som vad de anser att en individs levnadskostnader uppgår till.

Generellt används konsumentverkets riktlinjer vid beräkning av levnadskostnaderna men vissa långivare diskuterar använder hellre individens faktiska utgifter som utgångspunkt. Nystart finans är en långivare som går igenom individens faktiska ekonomi snarare än att beräkna en schablonbild av levnadskostnader framtagen av konsumentverket.

Huvudregeln för hur mycket du får låna i privatlån är alltså en helhetsbild av din ekonomi och framförallt din återbetalningsförmåga. Har du en hög disponibelt inkomst kan du utgå från att du får låna mer än någon som har en låg disponibelt inkomst.

Det finns olika tumregler för belåningsgrad när det kommer till privatlån, men dessa är just tumregler. En belåning på 50 % av din årliga bruttoinkomst går oftast igenom utan problem. Du kan därför enkelt beräkna hur mycket du får låna genom att ta din årsinkomst och dela den på två.

Hur många privatlån kan jag ta?

Det finns inga specifika regler eller lagar som säger att det finns en gräns för hur många privatlån du får ta. Det som avgör är hur mycket du totalt har i privatlån. Du kan alltså ha hundratals olika lån men till små belopp utan att det för den sakens skull påverkar din kreditvärdighet. Det som däremot är värt att tänka på är att banker och långivare förhåller sig till god kreditgivningssed vilket kräver en bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Flera smålån och kreditupplysningar ger negativa signaler till långivarna och ökar risken - varför många olika lån kan påverka negativt i slutändan, även om reglerna inte säger någonting konkret om detta.

Vi rekommenderar

Beviljar lån anpassade för individen
Nystart finans gör individuella bedömningar på låntagarens återbetalningsförmåga. Det ökar möjligheten att få privatlån och ger en sund kreditgivning.

privatlån-seriösa

Privatlån utan fast anställning

Långivare och kreditföretag har möjlighet att låna ut även om du inte har en fast anställning. I dagens moderna värld med olika anställningsformer, egenföretagande och "gig-ekonomi" behövs fortfarande lån.

Den generella regeln idag är därför att långivare kollar på stadigvarande inkomst snarare än anställningsform.

🔎 Vad innebär stadigvarande inkomst? När banker och kreditföretag pratar om stadigvarande inkomst så syftar de på att du historiskt och framåt kan visa på inkomster. Inkomster är allt från studiemedel, bidrag, lön eller inkomster från kapital. Och de ska vara stadiga, alltså vara ungefär lika stora varje månad.

Jämför lån

Bästa lånejämförelse för privatlån och bostadslån
Med Comboloan får du låneerbjudanden från flera olika banker och långivare för både privatlån och bostadslån. Välj de med bäst villkor och lägst ränta!

Tips & Råd

Kan du inte betala dina skulder?

När du ansöker om ett företagslån och inget lån är beviljat behöver du inte tänka på bokföringen. När lånet är beviljat och utbetalt bokför du inbetalningen i debet mot ditt bankkonto och i kredit på ett skuldkonto. Den del av skulden som ska amorteras under de närmaste 12 månaderna ska vid bokslutet ligga på kortfristiga skulder, och den andra delen läggs som långfristig skuld.

I takt med att lånet återbetalas, dvs. när lånet dras månadsvis ska verifikatet se ut såhär:

Hela månadsbeloppet Krediteras ditt bankkonto
Räntan (det i beloppet som avser ränta) Debiteras räntekostnad (8-konto)
Amorteringen (det i beloppet som avser amortering) Krediteras ditt skuldkonto (2-konto)

Hur mycket får jag låna?

Olika långivare har olika lånestorlekar. Hur mycket företaget får låna kan förklaras av ett antal parametrar:

? Hur mycket intäkter företaget har

? Hur mycket tillgångar som finns i företaget

? Hur lång löptid lånet har

? Företagets genomsnittliga resultat

Generellt gäller att det är företagets återbetalningsförmåga som ligger till grund för hur stort lån som beviljas. Beroende på om långivaren är en av de svenska storbankerna eller en alternativ långivare (fördelaktiga!) så skiljer sig också storleken på hur mycket du får låna.

🔎 Det finns företagslån som baseras på omsättningen. Froda är ett sådant lån där du snabbt får ett låneförslag efter din digitala ansökan. Gör en digital ansökan och få ett låneerbjudande här.

Jämför företagslån

Låneerbjudanden från 16 st olika långivare!
Kostnadsfri jämförelse
Enkel och digital ansökan

Praktiska tips när du väljer företagslån

Det finns många frågetecken kring företagslån. Både i vilken situation företaget befinner sig i. Är det nystartat? Ska företaget expandera och investera eller kanske är företaget drabbat av kris? Låt oss bena ut hur du ska tänka i de olika situationerna när det kommer till företagslån.

Företagslån för nystartade företag

(privatlån kan vara ett bra alternativ!)

Går du i tankarna om att starta företag eller har du redan startat ditt företag och nu behöver låna kan du behöva tänka till lite extra.

Har du precis startat ditt företag kanske det är bättre att låna ut pengar privat till företaget.

Ett nystartat företag har sällan någon kredithistorik och därför är det svårare för långivare att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Långivaren har ingen historik att gå på och därför kan det bli svårare att beviljas lån. Dock ingår det i kreditbedömningar mot ett företaget att ställa säkerheter av olika slag vid lånet. Det kan vara t.ex. personlig borgen, företagsinteckning eller en annan form av säkerhet som gör att ett nystartat företag ändå får möjlighet att låna. Långivare beaktar en uppsjö av faktorer när de bedömer låneansökan till företag.

Känner du en osäkerhet i om du kommer beviljas företagslån? Ta ett privatlån och låna in dessa till företaget. Om det sedan går som du tror i företaget är det inget problem att du räntebetalningen som du har för privatlånet även återbetalas till dig från ditt företag. Det här är skattemässigt okej! (Skatteverkets rättsliga vägledning

 

Bank för nyföretagare

En komplett bank för företag
Banktjänster
Lån och finansiering
Fakturaköp och factoring

Privatlån för företagare

Individuell och personlig kreditbedömning
Låna upp till 500 000 kr
Alla ansökningar hanteras personligt
Skulder och betalningsanmärkning är inget hinder

Företagslån för företag i kris (Uppdaterad för Corona 2020!)

(Stöd, bidrag och lån att söka)

Ofta behöver företaget låna pengar i samband med att det står inför en ekonomisk kris. Till följd av det som skett under 2020 när Coronapandemin plötsligt påverkade många företag i de flesta branscher behöver ni se vilka möjligheter till lån som har tillkommit för att rädda situationen.

Stora kriser ger oftast goda möjligheter till företagslån.

Möjligheter till lån under krisen

Riksbanken har ställt ut garantier gentemot banker som ansöker om den. Det innebär att bankerna blir säkrade lånen gentemot riksbanken i händelse av att företagen inte kan återbetala de lån som är säkrade. För detta ska bankerna betala en premie, något bankerna varit ovilliga att göra. Men det är bara ett av skälen till varför chansen till "Av Riksbanken Säkrade Lån" är minimal.

Storbankerna (Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken) har rigorösa kreditbedömningar utöver att de har ett begränsat risktagande. Varför skulle de låna ut till företag som genomgår en ekonomisk kris? Det går emot dels deras interna riskpolicys, men också deras generella inställning om att minimera risk.

Bäst möjligheter till företagslån hittas hos alternativ till bankerna

Vid sidan av storbankerna finns det gott om aktörer som gärna bistår med krediter och lån (vissa även med inriktning på företag i kris). Dessa aktörer tar kalkylerade risker i sin utlåning och prissätter därför sina företagslån därefter. Detta kallas normalt sett ränta, men kan beroende på aktör heta avgift eller något annat. Alternativa långivare har betydligt bättre möjligheter att stötta särskilt småföretag, eller säsongsbaserade företag, med krediter under kort- och lång sikt.

Samtidigt som företaget har betydligt bättre chanser till lån, även i kris, agerar alternativa långivare affärsmässigt vilket innebär att de har rätt att erbjuda amorteringsfrihet, efterskänkning av ränta och annat som kan hjälpa ditt företag ha möjlighet att återbetala lånet enligt avtal.

 

☔ Har du ett aktiebolag kan du dels sänka din arbetsgivaravgift ner till hälften och dessutom permittera dig själv upp till 80 % vilket berättigar till statligt bidrag. (Tillväxtverket)

Rekommenderad

Jämför företagslån
Låneerbjudande från 16+ olika långivare
Inget bindande
Snabb och smidig ansökan

Privatlån för företagare

Individuell och personlig kreditbedömning
Låna upp till 500 000 kr
Alla ansökningar hanteras personligt
Skulder och betalningsanmärkning är inget hinder

Den här sidan innehåller länkar till utvalda låne- och kreditgivare. Vi beaktar reglerna om marknadsföring av krediter och följer konsumentverkets riktlinjer: "Marknadsföring av kredit ska vara måttfull. Marknadsföringen får inte heller vara påträngande. Krediten får inte framställas som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem eller missleda konsumenten i fråga om konsekvenserna av kreditavtalet. Detta följs av måttfullhetskravet." https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/finansiella-tjanster/krediter/marknadsforing-av-kredit/