Allt om företagslån

De bästa företagslånen, uppdaterad för 2020 🏆

Letar du efter företagslån eller behöver kredit till ditt företag behöver du inte leta längre. Vi reder ut dina frågetecken gällande företagslån och kan presentera de bästa lånen och krediterna som passar just ditt företag.

✓ Jämför företagslån ✓ Med och utan personlig borgen ✓ Lån utan UC

✓ Jämför företagslån

✓ Med och utan personlig borgen

✓ Lån utan UC

Rekommenderat

Företagslån - modernt och flexibelt
Låna upp till 1 000 000 kr
Ansökan görs online
Fast kostnad utan ränta

Lånen har en löptid på mellan 6-36 månader och du kan låna mellan 50 000 kr upp till 1 000 000 kr. Som säkerhet lämnas oftast personlig borgen.

Hur fungerar ett företagslån?

Ett företagslån innebär att pengar lånas in i företaget. Ofta i syfte att investera i något som är bestämt på förhand, men så behöver det inte alltid vara. Ett företag har kapitalbehov av varierande slag och ett företagslån är en möjlighet att lösa företagets finansiering på kort och lång sikt.

Företagslån för investering

En investering innebär att du ger upp pengar idag för något som kan förränta sig mer än det spenderade beloppet. För ett företag som ska investera kan innebörden skilja sig drastiskt mot ett annat.

Ett fastighetsbolag investerar i fastigheter som en del i sin huvudsakliga verksamhet och då kanske just fastighetslån är mer nära ett rörelsekapital än vad motsvarande är för en internetbutik.

En internetbutik behöver ofta låna pengar till varulager vilket är en kort investering i syfte att kunna leverera produkter till kunder. Givetvis med marginal! 

Företagslån fungerar utmärkt att använda till investeringar

Ett företagslån behöver inte knytas till en specifik investering men det är fördelaktigt att ange vad du anser är en investering när du ansöker om ett företagslån. Det hjälper långivaren att bedöma hur lånet ska förvaltas och dessutom ger du ditt företag en chans till lägre ränta. Banker vill ta små risker så ju bättre motivering till din investering desto större möjlighet har du att beviljas företagslån.

Företagslån för betalningar

Det är vanligt med olika lösningar av företagslån för att lösa företagets behov av att kunna betala. Det kan vara t.ex. möjlighet att snabbt få lån för att betala löner eller andra skulder som uppkommit. Eller så kan det vara behov av att låna till varulager. Oavsett vad det är för situation kan du under vissa förutsättningar använda ditt företagslån till precis det din verksamhet behöver - och det vet du bäst själv, även om vi kan hjälpa till. Det som är intressant att hålla koll på är ditt framtida kassaflöde om du tar ett lån idag, d.v.s. kommer jag kunna betala tillbaka lånet i företaget?

Vi rekommenderar

Smidig checkkredit!
En helt digital och flexibel checkkredit utan krav på säkerhet. Du använder precis själv så mycket du vill av krediten. Belopp upp till 500 000 kr!

företagslån-hero

Hur får man företagslån?

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett befintligt finns det goda möjligheter att få ett företagslån. Vissa långivare kommer erbjuda lån mot personlig borgen, medan andra kan nöja sig med säkerhet i företaget. Att få ett företagslån är egentligen inte svårare än att göra en ansöka.

🔎 Tänk på att inte låna mer än vad du behöver. Har du svårt att bedöma hur mycket du behöver? Läs mer om checkkreditslösningen från Qapitala.

Det är rekommenderat att du lyfter fram företagets ekonomi genom t.ex. ett bokslut samt tar fram tillgångar som kanske inte syns i bokslutet. Det kan vara så att du vet marknadsvärdet på en maskin som överstiger ditt bokförda värde. Det här kan innebära att du ökar dina chanser att låna pengar. Det kanske också är så att du privat har vissa tillgångar du har möjlighet att stoppa in i samband med ansökan om lånet. Din privatekonomi, i mindre företag, spelar roll i din möjlighet att få ett företagslån.

Omsättningsbaserat företagslån

Låneförslag inom några timmar, ingen ränta.
Froda erbjuder lån till småföretagare och andra företag baserat på företagets omsättning. En enkel ansökan och några timmar senare får du ditt låneförslag.

Tips & Råd

Hur bokför man ett företagslån?

När du ansöker om ett företagslån och inget lån är beviljat behöver du inte tänka på bokföringen. När lånet är beviljat och utbetalt bokför du inbetalningen i debet mot ditt bankkonto och i kredit på ett skuldkonto. Den del av skulden som ska amorteras under de närmaste 12 månaderna ska vid bokslutet ligga på kortfristiga skulder, och den andra delen läggs som långfristig skuld.

I takt med att lånet återbetalas, dvs. när lånet dras månadsvis ska verifikatet se ut såhär:

Hela månadsbeloppet Krediteras ditt bankkonto
Räntan (det i beloppet som avser ränta) Debiteras räntekostnad (8-konto)
Amorteringen (det i beloppet som avser amortering) Krediteras ditt skuldkonto (2-konto)

Hur mycket får jag låna?

Olika långivare har olika lånestorlekar. Hur mycket företaget får låna kan förklaras av ett antal parametrar:

? Hur mycket intäkter företaget har

? Hur mycket tillgångar som finns i företaget

? Hur lång löptid lånet har

? Företagets genomsnittliga resultat

Generellt gäller att det är företagets återbetalningsförmåga som ligger till grund för hur stort lån som beviljas. Beroende på om långivaren är en av de svenska storbankerna eller en alternativ långivare (fördelaktiga!) så skiljer sig också storleken på hur mycket du får låna.

🔎 Det finns företagslån som baseras på omsättningen. Froda är ett sådant lån där du snabbt får ett låneförslag efter din digitala ansökan. Gör en digital ansökan och få ett låneerbjudande här.

Jämför företagslån

Låneerbjudanden från 16 st olika långivare!
Kostnadsfri jämförelse
Enkel och digital ansökan

Praktiska tips när du väljer företagslån

Det finns många frågetecken kring företagslån. Både i vilken situation företaget befinner sig i. Är det nystartat? Ska företaget expandera och investera eller kanske är företaget drabbat av kris? Låt oss bena ut hur du ska tänka i de olika situationerna när det kommer till företagslån.

Företagslån för nystartade företag

(privatlån kan vara ett bra alternativ!)

Går du i tankarna om att starta företag eller har du redan startat ditt företag och nu behöver låna kan du behöva tänka till lite extra.

Har du precis startat ditt företag kanske det är bättre att låna ut pengar privat till företaget.

Ett nystartat företag har sällan någon kredithistorik och därför är det svårare för långivare att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Långivaren har ingen historik att gå på och därför kan det bli svårare att beviljas lån. Dock ingår det i kreditbedömningar mot ett företaget att ställa säkerheter av olika slag vid lånet. Det kan vara t.ex. personlig borgen, företagsinteckning eller en annan form av säkerhet som gör att ett nystartat företag ändå får möjlighet att låna. Långivare beaktar en uppsjö av faktorer när de bedömer låneansökan till företag.

Känner du en osäkerhet i om du kommer beviljas företagslån? Ta ett privatlån och låna in dessa till företaget. Om det sedan går som du tror i företaget är det inget problem att du räntebetalningen som du har för privatlånet även återbetalas till dig från ditt företag. Det här är skattemässigt okej! (Skatteverkets rättsliga vägledning

 

Bank för nyföretagare

En komplett bank för företag
Banktjänster
Lån och finansiering
Fakturaköp och factoring

Rekommenderad

Kapital till företag på ett modernt och flexibelt vis
Låna upp till 1 000 000 kr
Ansökan görs online
Fast kostnad utan ränta

Företagslån för företag i kris (Uppdaterad för Corona 2020!)

(Stöd, bidrag och lån att söka)

Ofta behöver företaget låna pengar i samband med att det står inför en ekonomisk kris. Till följd av det som skett under 2020 när Coronapandemin plötsligt påverkade många företag i de flesta branscher behöver ni se vilka möjligheter till lån som har tillkommit för att rädda situationen.

Stora kriser ger oftast goda möjligheter till företagslån.

Möjligheter till lån under krisen

Riksbanken har ställt ut garantier gentemot banker som ansöker om den. Det innebär att bankerna blir säkrade lånen gentemot riksbanken i händelse av att företagen inte kan återbetala de lån som är säkrade. För detta ska bankerna betala en premie, något bankerna varit ovilliga att göra. Men det är bara ett av skälen till varför chansen till "Av Riksbanken Säkrade Lån" är minimal.

Storbankerna (Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken) har rigorösa kreditbedömningar utöver att de har ett begränsat risktagande. Varför skulle de låna ut till företag som genomgår en ekonomisk kris? Det går emot dels deras interna riskpolicys, men också deras generella inställning om att minimera risk.

Bäst möjligheter till företagslån hittas hos alternativ till bankerna

Vid sidan av storbankerna finns det gott om aktörer som gärna bistår med krediter och lån (vissa även med inriktning på företag i kris). Dessa aktörer tar kalkylerade risker i sin utlåning och prissätter därför sina företagslån därefter. Detta kallas normalt sett ränta, men kan beroende på aktör heta avgift eller något annat. Alternativa långivare har betydligt bättre möjligheter att stötta särskilt småföretag, eller säsongsbaserade företag, med krediter under kort- och lång sikt.

Samtidigt som företaget har betydligt bättre chanser till lån, även i kris, agerar alternativa långivare affärsmässigt vilket innebär att de har rätt att erbjuda amorteringsfrihet, efterskänkning av ränta och annat som kan hjälpa ditt företag ha möjlighet att återbetala lånet enligt avtal.

 

☔ Har du ett aktiebolag kan du dels sänka din arbetsgivaravgift ner till hälften och dessutom permittera dig själv upp till 80 % vilket berättigar till statligt bidrag. (Tillväxtverket)

Rekommenderad

Jämför företagslån
Låneerbjudande från 16+ olika långivare
Inget bindande
Snabb och smidig ansökan

Företagslån

Kapital till företag på ett modernt och flexibelt vis
Låna upp till 1 000 000 kr
Ansökan görs online
Fast kostnad utan ränta

Den här sidan innehåller länkar till utvalda låne- och kreditgivare. Vi beaktar reglerna om marknadsföring av krediter och följer konsumentverkets riktlinjer: "Marknadsföring av kredit ska vara måttfull. Marknadsföringen får inte heller vara påträngande. Krediten får inte framställas som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem eller missleda konsumenten i fråga om konsekvenserna av kreditavtalet. Detta följs av måttfullhetskravet." https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/finansiella-tjanster/krediter/marknadsforing-av-kredit/